miércoles, 30 de marzo de 2011

Camins Creatius (Lluís Bassat)

Bassat afirma que existeixen fins a 20 camins creatius diferents en tot el món de la publicitat a l'hora de transmetre un missatge. Només hem d'escollir els més adequats per al nostre producte.
Segons ell, entre els més rellevants d'aquests 20 camins destaquen: origen/història del producte, problema/solució, humor, demostració, segones marques, presentador/testimonial, troços de vida, emoció, sexe, violència, transgressió, angoixa i música.

D'entre aquests, jo he escollit els 5 següents:

ANGOIXA


TESTIMONIAL


ORIGEN/HISTÒRIA


HUMOR


SEXE

1 comentario: